Benefiti velike investicije (Video)

„Tojo Tajers“ od januara 2023. godine zvanično počinje sa proizvodnjom u Inđiji, a projekcije su da će tada prihodovati u opštinski budžet oko 1,5 miliona evra godišnje, izjavio je gostujući u Temi Sremske televizije predsednik Vladimir Gak.  Benefiti velike investicije već se osete, primera radi kako je Gak naveo do sada je Inđija sa privredom trošila 20 miliona gubika gasa, a bezmalo toliko je potrebno samo japanskom investitoru za rad u inđijskoj radnoj zoni.

%d bloggers like this: