Ugovori za plansku dokumentaciju

Među osam lokalnih samouprava u Vojodini koje su putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ostvarile pravo na bespovratna budžetska sredstva, nalazi se i Ruma. Pokrajinski sekretar Nemanja Erceg tim povodom uručio je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava i tom prilikom je istakao da je cilj konkursa stvaranje planskog osnova i podsticanje planskog uređenja prostora za razvoj naseljenih mesta, što je bitan preduslov za realizaciju investicija u oblastima građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije, turizma i drugih privrednih grana na teritoriji jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini.

Milena Božić

%d bloggers like this: