Unapređenje proizvodnje ovčijeg mesa (Foto)

U organizaciji za primenu nauke u poljoprivredi i u saradnji sa PSS Sombor i PSS Vrbas, održana je obuka poljoprivrednih proizvođača na temu “Unapređenje proizvodnje ovčijeg mesa” na farmi “Hancko” opština Kula. 

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: