Utvrđen međunarodni dan Rezervata biosfere (Foto)

Prvi međunarodni dan Rezervata biosfere,obeležen juče 3. novembra.

Rezervati biosfere u Vojvodini značajno doprinose lokalnom održivom razvoju. Odlukom 41. zasedanja Generalne konferencije Uneska ustanovljeno je obeležavanje Međunarodnog dana rezervata biosfere – 3. novembra. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode pridružuje se obeležavanju prvog Međunarodnog dana rezervata biosfere, predstavljajući dva ovakva područja kojima je, u ime Republike Srbije, određen za koordinatora: Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“ (upisano u svetsku listu rezervata biosfere Uneska 2017. godine) i Prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ koje je na listu prekograničnih rezervata biosfere Uneska upisano 2021. godine.

Cilj Međunarodnog dana rezervata biosfere je da na godišnjoj osnovi poziva da se u savremen način života ugrade principi održivosti i da ponudi da u tom smislu promoviše ulogu svetske mreže rezervata biosfere, sa iskustvom od pola veka. Naime, program Uneska „Čovek i biosfera“ (MAB), koji je usvojen 1971. godine, i predstavlja najstariju međuvladinu platformu u okviru Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, proslavlja 50. godišnjicu 2021. i 2022. godine.

Program MAB i rezervati biosfere koji se u okviru njega proglašavaju postali su tokom proteklih pola veka model i međunarodni primer koji naglašava privrženost Uneska i njegovih država članica globalnim naporima za očuvanje biodiverziteta i postizanje ciljeva održivog razvoja. Pet godina iskustva postojanja rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“ pokazuje da je ovo međunarodno priznanje postalo brend koji privlači projektne i inovacione ideje u oblastima zaštite prirode, šumarstva, upravljanja vodama i različitih načunih disciplina, prvenstevno putem sprovođenja međunarodnih projekata, budući da je i ovo područje, a posebno Prekogranični retzervat biosfere „Mura-Drava-Dunav u petdržava“ identifikovano kao model dobre prekogranične saradnje.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: