Promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka

Na Trgu Vojvođanskih brigada u Sremskoj Mitrovici održana je promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka od strane predstavnika Ministarstva odbrane Repiblike Srbije. Zainteresovani su imali priliku da se u periodu od 11 do 13 sati konsultuju i informišu sa nadležnima o služenju dobrovoljnog roka.

Jovana Stupar