Kroz dobru praksu do odličnog znanja (Video)

Dobra saradnja Turističke organizacija Stara Pazova sa Ekonomsko-trgovinskom školom u Staroj Pazovi uspostavljena pre par godina ove godine je proizvela dva nova smera pod dualnim obrazovanjem.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: