Stari zanati kao izazov (Foto + Video)

Užarstvo za porodici Savković iz Kukujevaca je porodična tradicija, koje se ni mlađe generacije ne odriču. Užari pripadaju onoj grupi zaboravljenih zanata, ali ima i mladih koji ih „ vraćaju u život“. Porodica Savković bavi se ovim zananatom od 1947. godine. Danas tradiciju užara u ovoj porodici nastavlja snaja Biljana.

Dragana Popov

%d bloggers like this: