Podrška za KUD “Biser” (Video)

Na poslednje održanoj sednici Opštinskog veća Optine Ruma odobrena je novčana pomoć za KUD „Biser“ Putinci u iznosu od 100 000 dinara.  Kako je tom prilikom istakla predsdnica Opštine Ruma Alekeksandra Ćirić na ovaj način Opštia želi da pomogne organizacijama koje podstiču dečije umetničko stvaralaštvo.

Milena Božić

%d bloggers like this: