Farma pilića u Gibarcu (Video)

Aleksandar Đurđević je mlad čovek koji je do sada promenio nekoliko zanimanja u različitim delovima sveta.Sa suprugom je živeo u Kanadi i Nemačkoj, a rodom je iz Hrvatske. Lepo je bilo i u Kanadi i Nemačkoj, ali ih je srce vuklo u Srbiju. I pored toga što je bio 15 godina vozač kamiona , prošao gotovo ceo svet, odredište je bila Srbija

Dragana Popov

%d bloggers like this: