Povećanje površina pod zelenilom

 U Novom Sadu je izrađen Geografsko-informacioni sistem zelenih površina radi povećanja površina pod zelenilom, a to je jedan od  prioritetnih aktivnosti Grada Novog Sada, kao i unapređenje upravljanja ovim prostorima. U Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine ističu da je cilj da se formira informaciona osnova putem koje će se pratiti stanje, trendovi i aktivnosti koje se odnose na uređenje, održavanje i unapređenje zelenih površina.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: