Izvršenje budžeta (Video)

Na nedavnom zasedanju Opštinskog veća opštine Ruma, pred većnicima se kao prva tačka dnevnog reda našao Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma, za period od 01.januara 2022. do 30. septembra 2022. godine. Prihodi i primanja budžeta opštine Ruma za period od prvih devet meseci tekuće godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.120.886.303,17 dinara i u odnosu na planirane prihode u 2022. godini ostvareni su sa 64,53%.

Milena Božić

%d bloggers like this: