Uspešno poslovanje “Srem-gasa” (Video)

Uspešna godina poslovanja Javnog preduzeća “Srem-gas” Sremska Mitrovica”. 6,5 hiljada korisnika prirodnog gasa, 3 posto novoaktivnih potrošača i produžetak gasne mreže za više od 5 kilometara, samo su neki parametri uspešnog poslovanja. Takođe, ovo preduzeće se svrtsva u red ozbiljnijih distributera i po količini isporučenog gasa na svaku pojedinačnu adresu kupaca. Preduzeće će i budućnosti nastaviti sa aktivnim radom u cilju priključenja što većeg broja korisnika na gas, koji je ekološki najprihvatljiviji.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: