IT centar u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica dobija savremi IT centar na mestu nekadašnjeg Doma vojske, naime završen je tender za javnu nabavku  za izradu projektno tehničke dokumentacije. Izabran je projektant i nakon potpisivanja ugovora, otpočeće se sa realizacijom. Moderan multifikacioni objekat doprineće novom kvalitetu života u gradu  koji će pružati mogućnost za obrazovanje i usavršavanje IT stručnjaka iz celog regiona Srema, a i šire.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: