Pomoć mladim proizvođačima (Foto + Video)

Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica na više načina pomaže mlada poljoprivredna gazdinstva. Tako da je u maju raspin konkurs za investiranje u fizičku imovinu i za sektor prerade mesa i mleka. Jedno od tih gazdinstava je i gazdinstvo Mirka Ilića iz Bešenova, koji je sredstva dobijena po konkursu uložio u unapređenje prerade mesa.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: