Usporivači na četiri lokacije (Video)

Na nekoliko lokacija u Rumi, postavljeni su usporivači saobraćajne brzine sa adekvatnom horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom. Očekuje se da će usporivači znatno doprineti bezbednsti saobraćaja, o čemu je bilo reči i na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Ruma.

Milena Božić