Javni poziv

Opština Ruma raspiala je javni poziv  u vezi nove opštinske subvencije u vidu dodele energetskih vaučera. Javni poziv domaćinstvima sa teritorije Opštine Ruma za dodelu subvencija u vidu energetskih vaučera. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva domaćinstva sa teritorije opštine Ruma čiji ukupni mesečni prihod i primanja ne prelaze 25.000,00 dinara po članu domaćinstva. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu opštine Ruma, odnosno do utroška sredstava a najkasnije do 17.11.2022.godine.

Milena Božić