Sledi uređenje “Horisa” (Video)

Zahvaljujući dobrim budžetskim sredstvima Opštine Ruma i nedavno usvojenom terćem rebalansu, uslediće značajna ulaganja u sferu socijalne zaštite. U planu je uredjenje manježa Horis u Rumi , koji se koristi u hipoterapijske svrhe namenjene deci i mladima koji pohađaju rumski Dnevni centar-boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Kako je istakla predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić u planu je i uređenje samog prilaza ovom kompleksu.

Milena Božić