Povratak inkasanata (Video)

Plaćanje računa za mnoge je “Noćna mora“, posebno za stariju populaciju , koja odmah pomisli
na redove na uplatnim mestima . Naravno ima i onih koji račune plaćaju elektronskim putem, ali to je
zanemarljiv broj.Rukovodstvo Jvnog komunalnog preduzeća „Standard“ u Šidu je odlučilo da ovaj
problem reši.

Dragana Popov