Reportaža “Skupština” 13.10.2022 (Video)

Tačka koija se odnosi na treći rebalans budžeta otvorila je 27. sednicu Skupštine opštine Ruma. Na sednici je, a nakon usvajanja na opštinskom veču, usvojen treći rebalans budzeta, koji je povećan za oko 200 miliona dinara. Ukupna primanja i prihodi iznose preko 3,8 milijardi dinara, što je do sada najveće punjenje budžeta opštine Ruma.

Milena Božić

%d bloggers like this: