Marija Ćuić nova v.d. direktora TO opštine Ruma

Branislavu Paviću i Katarini Filipović produženi su mandati. Dr Zoran Slavujević razrešen je dužnosti u  Nadzornom odboru JP “Gas” Ruma, on ostaje direktor Doma zdravlja

Direktorka TO opštine Ruma, Tatjana Došen podnela je ostavku. Na mesto novog v.d. direktora TO opštine Ruma postavljena je Marija Ćuić iz Putinaca

Milena Božić

%d bloggers like this: