Lako do prvog posla

Uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje,Opština Stara Pazova raspisala je Javni poziv za relizaciju programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica – pripravnika za 2022. godinu, sa visokim nivoom kvalifikacija uz zasnivanje radnog odnosa u trajanju najduže do 12 meseci radi osposobljavanja za samostalni rad. Za vreme pripravničkog staža lice ostvaruje pravo na zaradu u mesečnom neto iznosu od 30.000 dinara i pripadajući porez i doprinose.Konkurs je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, najkasnije do 15.11.2022. godine. Detaljnije  informacije svi zainteresovani mogu dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ispostava Stara Pazova i u Opštinskoj upravi Stara Pazova.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: