Kompostom protiv klimatskih promena (Video)

Zeleni otpad I biološki otpad svojim raspadanjem ispuštaju ugljen dioksid, sumporove okside, amonijak I druge gasove odgovorne za efekat staklene bašte I klimatske promene, koje prema poslednjem izveštaju WWF (world wildlife foundation) fondacije koja se bavi proučavanjem uticaja ljudskih aktivnosti na živi svet I planetu, imaju drastičan uticaj na životnu sredinu jer doprinose izumiranju biljnih I životinjskih vrsta. Ipak ovakav otpad može da se iskoristi I time bar malo ublaže loši efekti. Novi Sad od pre dve godine ima kompostilište mesto gde se ovaj otpad pretvara u korisno djubrivo, a u planu je I proširenje ovog postrojenja.

Dušanka Ljubojević