Projekat u toku (Video)

Realizacija projekta izgradnje trotoara u Ljukovu je u toku, s tim da je došlo do usporavanja projekta od strane izabrane firme, a Opština Inđija je preduzela sve neophodne mere, rekao je na sastanku Sistema 48 Dragan Ibročić , načelnik Odeljenja za privredu I investicije.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: