Baliranje kukuruzne silaže (Foto + Video)

Posle skinutog kukuruza poljoprivrednici koji pored ratarastva se bave i stočarstvom trenutno vrše baliranje kukuruzne silaže, koja spada u jednu od osnovnih ishrana krava i goveda. 

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: