Slede ulaganja u zdravstvo (Video)

Uslediće nova ulaganja u rumski Dom zdravlja za opremanje službe hitne medicinske pomoci, istakla je predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić nakon nedavno održane 74. sednice Opštinskog veća opštine Ruma. Zahvaljujući terećem rebalansku budžeta, uslediće nova ulaganja u ovu zdravstvenu ustanovu u Rumi ali i seoske ambulante.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: