Lideri u oblasti upravljanja otpadom

Javno komunalno preduzeće “Komunalije ” Sremska Mitrovica je kao preduzeće koje je među liderima u oblasti upravljanja otpadom, prezentovalo je svoja dostignuća na konferenciji Asocijacija čistoća Srbije. U okviru sajma energetike i ekologije na beogradskom sajmu, održana je konferencija kojoj je prisustvovalo 48 preduzeća iz zemlje i regiona Hrvatska, BIH, Makedonija, Slovenija i Crna Gora. Predstavnici preduzeća imali su priliku da izlože iskustva i primere dobre prakse u oblasti upravljanja otpadom, kao i da pruže savete i podršku drugim preduzećima da krenu njihovim stopama.

Dejana Kovačević