Životna sredina prioritet Novog Sada (Video)

Recikliranje je proces razgradnje, a zatim ponovnog korišćenja materijala. Ovim procesom štedimo sriovine kojih ima u ograničenim količinama na planeti, štedimo energiju, a time se smanjuje emitovanje gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Novi sad ima u planu izgradnju sanitarne deponije gde će se otpad sa teritorije grada ali i nekoliko opština koje su u blizini prerađivati.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: