60. Sabor bibliotekara Srema (Video)

U Srpskoj čitaonici u Irigu obeleženo je 60 godina saborovanja bibliotekara Srema. Najstarije čitalište u Srbiji od 1962. godine po tradiciji okuplja bibliotečke radnike Srema, ali poslednjih godina ovoj manifestaciji prisustvuju i bibliotekari Srbije.

Milena Božić

%d bloggers like this: