Asfaltiranje ulice u Molovinu (Video)

U Molovinu su u toku radovi na asfaltiranju Fruškogorske ulice. Iako, je selo sa malim brojem stanovnika lokalna samoupra ulaže napore, da svi stanovnici Opštine Šid, ma gde živeli imaju dostojne uslove za život.

%d bloggers like this: