Međunarodni dan starijih osoba

Današnji dan, 01.oktobar 2022. godine u svetu se obeležava kao Međunarodni dan starijih osoba. Ove godine Međunarodni dan starijih osoba je usmeren na starije žene i tema 2022. godine je: „Otpornost i doprinosi starijih žena”. Najnovije projekcije Ujedinjenih nacija pokazuju da se do 2050. godine predviđa da će broj osoba starijih od 65 godina širom sveta biti više nego dvostruko veći od broja dece mlađe od pet godina i približno isti kao i broj dece mlađe od 12 godina. Ciljevi ovogodišnje kampanje su: Isticanje otpornosti starijih žena u suočavanju sa ekološkim, društvenim, ekonomskim i celoživotnim nejednakostima i  Podizanje svesti o važnosti poboljšanog prikupljanja i analize podataka prema starosti i polu, kako bi se obezbedili osnovni naučni dokazi za efikasne javne politike

Dejana Kovačević