Skupština Udruženja za distribuciju gasa (Foto + Video)

U Sremskoj Mitrovici je održana redovna Skupština stručnog udruženja za distribuciju prirodnog gasa. Domaćin je bilo Javno preduzeće “Srem-gas”, a predsednica skupštine direktorka ovog preduzeća Danica Nedić. Na dnevnom redu su se, između ostalog našle tačke o usvajanju finansiskih izveštaja i završnog računa za 2020. godinu, kao i usvajanje finansiskog plana za 2022 godinu. Na samom kraju se u okviru tačke razno, ragovaralo o novim idejama i  poboljšanju komunikacije sa korisnicima.

Dejana Kovačević