Biram šta finansiram (Foto + Video)

U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je konferencija povodom Participativnog budžetiranja za 2023. Godinu. Zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovica Petar Samardžić izložio je predloge koje su uputili građani kao i informacije o narednim koracima u realizaciji projekta.

Jovana Stupar