Obuka o socijalnom preduzetništvu (Foto + Video)

U prostorijama Sremskog upravnog okruga u Sremskoj Mitrovici održan je sastanak Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine kao radno telo Vlade AP Vojvodine. Na sastanku je sprovedena obuka o značaju I pojmu socijalnog preduzetništva, kao I predstavljanje novog Zakona o Socijalnom preduzetništvu u sedam okruga u AP Vojvodini.

Jovana Stupar