Tendencija stabilizacije (Video)

Prema poslednjim izveštaju Zavoda za javno zdravlje situacija sa korona virusom ocenju se kao nepovoljna, ali sa tendecijom poboljšanja i stabilizacije. Kako je period godine kada je rizik od oboljevanja repiratornih organa u porastu medicinska struka savetuje povećan oprez. Svakako preporuke su vakcinacija protiv korone, a uskoro će otpočeti i standardna vakcinacija protiv gripa.

Jovana Stupar