Poziv na učešće na likovnom konkursu

U okviru projekta „Oslikajmo naš grad za 0 otpada“ koji sprovodi JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica i Udruženja građana „Eko-projekt tim“ uz podršku Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica, raspisuje se likovni konkurs za učenike nižih razreda Osnovnih škola sa temom pravilnog odlaganja otpada i održavanja čistoće u gradu. Nagrađeni radovi će se iskoristiti za oslikavanje, brendiranje novog kamiona. Konkurs je otvoren do 10.oktobra, a krajnji rok za dostavljanje radova je 14.oktobar. Sve dodatne nformacije se mogu pronaći na sajtu preduzeća.

Dejana Kovačević