Artiljerijsko opitno gađanje

Jedinica Vojne pošte  Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja vršiti od 27. do 29. septembra 2022. godine, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8.00 do 19.00 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovca, Jaraka i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati