Izmena Programa rada JKP “Vodovod”

Lokalni parlament u Sremskoj Mitrovici prihvatio je Predlog Odluke o izmeni  programa rada JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2022. Godinu. Takođe, na istoj sednici ponovo je imenovan za direktora ovog preduzeća master ekonomista Borislav Babić.

Jovana Stupar