Uključi se – predloži projekat (Video)

Gradjani opštine Ruma mogu do 28. septembra predlagati projektne ideje koje će se uvrstiti u lokalni budžet za 2023.godinu. Finansijskih ograničenja za projekte nema, ali kao i dos sada akcenat treba da bude na mikro projektima od lokalnog značaja. Opština Ruma poziva sve gradjane da uzmu učešće u novom ciklusu “Participativnog budžetiranja”, tako što će prvo predložiti projektne ideje, a nakon toga i glasanjem za najbolje projekte.

Milena Božić

%d bloggers like this: