Obaveštenje o pripremi rebalansa

Odeljenje za finansije privredu i poljoprivredu Opštine Ruma  pistupa izradi Nacrta Izmene i dopuna o budžetu za 2022. godinu- treći rebalans, pa obaveštava sve direktne, indirektne i druge korisnike budžeta da svoje predloge o izmenama finasijskih planova dostave preko Pisarnice Opštinske uprave , Odeljenju za finansije privredu i poljoprivredu najkasnije do petka 23. septembra tekuće godine.

Milena Božić