Poslat zahtev za lokacijske uslove

Beočinska firma “Tehnohidrosfera” predala je inđijskom opštinskom Odeljenju za urbanizam zahtev za izdavanje lokacijskih uslova za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju bunara B5 u Krčedinu. kada odeljenje za urbanizam izda lokacijske uslove pristupa se izradi projekta za izvođenje i građevinsku dozvolu. Da podsetimo, najavljeni rok za realizaciju ove investicije je oktobar ove godine.

Mirjana Stupar