Obezbeđeni energenti (Video)

JKP „Toplifikacija“ Sremka Mitrovica  spremno će dočekati grejnu sezonu. Svi remonti su  gotovi. Što se tiče energenata obezbeđene su dovoljne kolićine bio mase koja se pretežno koristi u toplanama, takođe nabavljen je i mazut i dovoljne količine prirodnog gasa.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: