Uvid u birački spisak

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, kao organ nadležan za ažuriranje posebnog biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova, izlaže na uvid poseban birački spisak za područje Opštine Stara Pazova.Poseban birački spisak je izložen u zgradi opštine Stara Pazova, u ulici Svetosavska 11 kancelarija broj 47, drugi sprat. Uvid u poseban birački spisak i promene u posebnom biračkom spisku građani mogu vršiti, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova počev od 06.09.2022. godine do zaključenja biračkog spiska 28.10.2022. godine.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: