Participativno budžetiranje (Video)

Projekat participativnog budžetiranja se nastavlja u Sremskoj Mitrovici i u 2023. godini. Od 14. Septembra građani, mesne zajednice, kao i idruženja građana  imaju priliku da dostavljaju svoje predloge projekata, kako bi unpredredili uslove svakodnevnog života i stanovanja u lokajlnoj zajendici.

Jovana Stupar