Kompostilište primer dobre prakse u tretmanu biootpada (Video)

Članica Gradskog veća Novog Sada za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost Mira Radenović, zajedno sa projekt menadžerom za međunarodnu saradnju Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država Nikolasom Elgerom i direktorom Centra izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene prof. dr Goranom Vujićem, obišla je kompostilište u okviru JKP „Gradsko zelenilo“ koje je bitan segment u upravljanju otpadom Grada Novog Sada.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: