Nova cena vode (Video)

Odrzana je   26. sednica Skupštine opštine Ruma. Najznačajnije tačke dnevnog reda jesu one koje se tiču delatnosti javnih preduzeća. U setu odluka na ovoj sednici odborničkom većinom usvojen je novi cenovnik proizvoda i usluga JP “Vodovod” Ruma za Opštinu Ruma i Opštinu Irig . U skladu sa porasnim troškovima vode, pre svega rastom cene elektricne energije doneta je Odluka da se cena vode korigujeza 5 dinara po kubnom metru.

Milena Božić