Aktivnosti Crvenog krsta (Video)

Od 1994. Godine narodna kuhinja Crvenog krsta Ruma svakodnevno snabdeva preko 600 korisnika. Što predstavlja jedan od prioritetnih aktivnosti kojim ta organizacija bavi. Od nedavno ima I novo vozilo, koje će se najviše I koristiti za potrebe narodne kuhinje.

Jovana Stupar