Dva projekta za zaštitu životne sredine

Zamenik predsednika Opštine Pećinci Zoran Vojkić potpisao je u ime Opštine dva ugovora o sufinansiranju – za sanaciju divlje deponije u Ašanji i za izradu Projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u ovom naselju. Za Projekat uklanjanja i sanaciju divlje deponije u Ašanji Pokrajinski sekretarijat je izdvojio 4 miliona dinara, a pećinačka lokalna samouprava će iz budžeta izdvojiti preko 5 miliona dinara, dok je  za Projekat izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže otpadnih voda od Pokrajinskog sekretarijata opredeljeno 3 miliona, dok ce Opština Pecinci izdvojiti takođe 3 miliona dinara, istakli su iz ove lokalne samouprave.  

Milena Božić