Razmatran Nacrt Odluke o izradi programa komasacije (Video)

Na sednici Opštinskog veća u Rumi bilo je reči i o nacrtu odluke o izradi programa komasacije za katastarsku opštinu Stejanci, Pavlovci i Kraljevci. Izrada novog programa je neophodna kako bi Opština Ruma zajedno sa nadležnim ministarstvom učestvola u sufinasiraju poljoprivrednika. 

Jovana Stupar

%d bloggers like this: