Kukuruza će biti više od očekivanog (Video)

Po svim nagoveštajima agronoma ali i ratara prinos kukuruza će ove sezone iznenaditi u pozitivnom smislu. Iako je godina bila sušna i teška za proizvodnju,kukuruz će ipak dati neki prosečan prinos čak na nivou prošle godine.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: