Uređeno spomen groblje (Video)

Konzervatorki – restauratirski radovi na Spomen Groblju u Sremskoj Mitrovici pridove se kraju. Izvršeni su radovi na sanaciji postojećeg platoa svetilišta i lavirina, kao i mestimična obnova staza na celoj površini parka i uređenje mobilijara, sa postavljanjem info tabli na prilazima i samom prostoru svetilišta. Radove na konzervaciji i restauraciji dela Spomen groblja finansira Grad Sremska Mitrovica. Vrednost radova je preko 7 miliona dinara bez PDV-a.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: